Herstelbemiddeling • voor het vergeten kind • slachtoffer van ...

Gepubliceerd op 17 mei 2023 om 10:48


Wanneer zet je herstelbemiddeling in?

In bepaalde situaties is het ontzettend duidelijk wie de dader en wie het slachtoffer is. In andere situaties is dat lastiger te bepalen of lastig überhaupt te zien. Denk hierbij aan gedupeerde bij een echtscheiding of een kind dat is blootgesteld aan huiselijk geweld, de gevolgen van verslaving binnen het gezin of de familie, een narcistische ouder, de gevolgen van een disfunctionele gezinssituatie, etcetera...

 

De grens vervaagt, zie je. Want wanneer ben je slachtoffer? En wat als die dierbare van jou, nu nog steeds geen verantwoording neemt voor zijn of haar daden? In welke mate heeft datgeen wat misschien wel 20, 30, 40 jaar geleden gebeurde, vandaag de dag nog stééds impact op je? Staat het je in de weg om een gezonde verbinding met die persoon te hebben? Is het onmogelijk om het e.e.a. goed af te sluiten? Heerst er kunstmatige harmonie? Voel jij je veilig, ondanks dat de situatie nu anders is?

 

Wat heb jíj nodig? Graai, kijk en voel eens even diep in jouw hart. Wat zou jóú helpen? Lukt het je te accepteren of heb je daarvoor iets van de ander nodig? Erkenning? Verantwoording? Een excuus?

Ja? Dan is nú het moment om te bewegen richting herstel. Kom in actie!Misschien heb je zelf al wel geprobeerd een gesprek aan te gaan, hoe ging dat? Feiten - verwijten verhaal? Heeft iemand verantwoording genomen voor zijn of haar daden? Of hadden ze voor hun gedrag héle 'goede' redenen voor? Moesten ze het e.e.a. verdedigen? Voel je je voldaan? Heb je gekregen wat je wilde? Misschien vertellen jouw daders zichzelf wel al heel lang hun eigen verhaal, dat ze daar inmiddels ook in geloven. Zo slapen ze beter? 

 

In gesprek zonder begeleiding is een hele andere ervaring dan met. Zonder verwijten, mag elk feitelijk narratief er zijn. Elk perspectief krijgt een plekje, erkenning... Begrip, voor wat een ander voelt en hoe de ander denkt over de situatie. Natuurlijk kun je dan begrijpen: waarom, hoe en wat? Of je het er mee eens bent, is een ander verhaal. 

 

Herstelbemiddeling kan ingezet worden voor elke dynamiek slachtoffer - dader.

 

En hoe werkt dat dan? Wanneer één van de partijen de herstelbemiddelaar benaderd, zal er contact gezocht worden met de andere partij. Wanneer deze instemt met de herstelbemiddeling zal er per situatie gekeken worden naar de voorkeur van contact: middels schrijven, video bellen of face to face. 
Dit alles zal onder discrete en secure begeleiding komen van de herstelbemiddelaar. Een herstelbemiddelaar dient enkel ter waarborging van een veilig, neutraal, respectvol en vertrouwelijk bemiddelingsproces. De weg naar herstel!

 

Eerst werken aan jouw ongeheelde wond of onverwerkte trauma? Lees hier meer.
Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.