Reserveer, wijzig of annuleer je afspraak minimaal 48 uur van te voren!

Bij een 'no show', niet tijdige annulering of wijziging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Check de algemene voorwaarden.


2024-2025
Privacy Statement van
uwCONFLICT.NL


uwCONFLICT.NL  is verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die via het contactformulier worden verstrekt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om contact met je op te nemen, dus om op jouw reactie in te kunnen gaan.

 

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de tijd die we nodig hebben voor de volledige beantwoording en afhandeling van het bericht.

 

De door jou aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Deze worden nooit aan derden gegeven, tenzij daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

De gegevens die wij over jou hebben verzameld, mag je inzien en laten corrigeren. Bovendien heb jij het recht aan ons te vragen om de daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. Zo'n verzoek zal zo snel mogelijk, dan wel uiterlijk binnen vier weken worden afgehandeld.

 

Ik val als Senior CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

 

Vragen over deze Privacy Statement kun je via e-mailen naar Daphne@uwconflict.nl