Reserveer, wijzig of annuleer je afspraak minimaal 48 uur van te voren!

Bij een 'no show', niet tijdige annulering of wijziging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Check de algemene voorwaarden.


2024-2025
Algemene Voorwaarden
uwCONFLICT.NL


Op alle overeenkomsten waaronder de mediationovereenkomst, behandelovereenkomst en het behandelplan zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Ik val als Senior CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Uw CONFLICT NL AV 2024 Pdf

 

Op elke overeenkomst, mondelinge of schriftelijke afspraak met uwCONFLICT.NL • mediation en coaching zijn de Algemene Voorwaarden van uwCONFLICT.NL • mediation en coaching van toepassing. De verwijzing van deze Algemene Voorwaarden tref je in een overeenkomst, de handtekening van mijn e-mail en in de footer van een offerte. Deze Algemene Voorwaarden zijn online inzichtbaar en te downloaden, zodat deze op een ander gewenst offline moment eveneens in te zien zijn. In deze Algemene Voorwaarden vind je belangrijke aspecten, zoals o.a.:

 

  • Tarieven

  • Laattijdig wijzigen afspraak, 'No show'

  • Vroegtijdig een traject beëindigenBLOG | Check hier hoe je voor vergoeding in aanmerking kan komen

 

Werkgevers investeren graag in werknemers! En dat is mooi, want een coaching traject kost een hoop geld. Nog steeds blijkt dat een grote reden voor cliënten om niet te beginnen aan een traject of vroegtijdig te stoppen. En dat, terwijl geestelijke gezondheid bij navraag, op één staat. 87,7% van de werkgevers kiezen ervoor om coaching met psychotherapie volledig te sponsoren. Immers hebben zij ook baat bij een psychisch gezonde medewerker.


Ik val als CAT- collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/” Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/