Een trauma, hoe 'klein' ook, laat zich niet negeren • traumaverwerking regio Amersfoort

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 17:34


Wat zijn de psychische gevolgen voor een slachtoffer?

Allereerst is dit van persoon tot persoon verschillend en toch zijn er een aantal typerende psychische gevolgen waarneembaar. Zoals o.a. angst, paniek en paniekaanvallen, onzekerheid, een laag frustratietolerantie, het gevoel van onveiligheid of onmacht, verdriet, schuldgevoelens, sombere en depressieve stemmingen of een depressie, concentratieproblemen etcetera.

 

Wanneer jou iets overkomt of is aangedaan, wat buiten je macht ligt, 'ben' je in die situatie het slachtoffer. Diegene die jou dit heeft aangedaan is in die situatie de dader. Dit kan van alles zijn. Zoals bijv. (seksueel) misbruik, verwaarlozing, (huiselijk) geweld, buitensluiting of pestgedrag (op alle niveau's), een aanrijding, een misdrijf etc.

 

Het is belangrijk dat je de gebeurtenis verwerkt, anders zul je tegen de psychische en psychosociale gevolgen aanlopen. Opnieuw en opnieuw. Een trauma laat zich niet negeren.

Wat zijn de psychische gevolgen voor een slachtoffer? Allereerst is dit van persoon tot persoon verschillend en toch zijn er een aantal typerende psychische gevolgen waarneembaar. Zoals o.a. angst, paniek en paniekaanvallen, onzekerheid, een laag frustrat


Traumaverwerking en hypnose therapie.

 

 

 

Bijna iedereen heeft zaken die niet of niet voldoende geheeld zijn. Gebeurtenissen of situaties (uit de kindertijd) die een voetafdruk hebben achtergelaten. De wond in je onderbewustzijn kan nog ontzettend open zijn. Deze wond kan veroorzaakt zijn door o.a. verwaarlozing, ongehoord of ongezien voelen (vooral in de kindertijd), onveilige thuisbasis, een overlijden, (seksueel)misbruik, een ouder met een verslaving, pestgedrag, niet bij je ouders terecht kunnen, etcetera... 

Al dit soort gebeurtenissen laten verschillende sporen na in je onderbewustzijn. Deze sporen kunnen ervoor zorgen dat je denken, voelen en doen negatief beïnvloed wordt. Het kan op ten duur een ingesleten denkpatroon veroorzaken en de (verdrongen) emoties blijven zich opstapelen. Oude en nieuwe pijn. 

Naast CGT RET psychotherapie, welke ons vaak naar de kern brengt, zet ik hypnose therapie in bij traumaverwerking. Hypnose therapie is een effectieve manier om die kern(en) te behandelen. Door in een ontspannen en geconcentreerde toestand terug te keren naar de situatie in het verleden, kun je jouw trauma verwerken. Ga in gesprek met diverse delen van jezelf, je verdrietige jij, je boze jij, je teleurgestelde innerlijk kind. In een toestand van diepe ontspanning en trance, ook wel hypnose, is het veel gemakkelijker teruggaan naar het moment. Mocht hypnose therapie ongeschikt blijken, dan kan ik gemakkelijk uitwijken naar EMDR therapie of brainspotting therapie.

 

Hypnotherapie of hypnose therapie is een fijne, comfortabele vorm van traumaverwerking. Hypnose therapie is inmiddels wetenschappelijk erkend en veilig om in te zetten bij het verwerken van trauma's, helen van wonden of het loslaten/acceptereen van onveranderbare situaties. 
 
 
 

Is het tijd voor ontspanning? Boek een gratis hypnotiseerbaarheidstest en klik op de onderstaande button.Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.