Wanneer zet je EMDR in?

Gepubliceerd op 2 januari 2024 om 12:30


Wat zijn de indicaties voor Eye Movement Desensitization Reprocessing?

Een laag zelfbeeld, burn-out, angst of paniek zijn slechts een greep uit de indicaties voor Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR). EMDR biedt een gestandaardiseerde behandelingsmethode voor deze (en nog meer) klachtenbeelden. De behandelmethode, gebaseerd op stevig wetenschappelijke kern, wordt beschouwd als eerstekeuzebehandeling volgens vooraanstaande internationale behandelrichtlijnen.

Hoe herken je een onverwerkt trauma: alle klachten op een rijtje. Klachten - zoals acute stress - na een schokkende gebeurtenis zullen veelal binnen enkele weken verminderen of zelf verdwijnen. Soms verdwijnen de klachten niet en maken dat je depressieve

Indicatiestelling EMDR:

 

Mensen die lijden onder de gevolgen van traumatische en/of beladen herinneringen vinden snel verlichting na één of meer sessies EMDR-therapie. EMDR haalt emotionele en fysiologische lading weg en stelt men in staat om hun normale dagelijkse activiteiten, zonder belemmeringen, op te pakken. 

EMDR is primair ontworpen om traumatische en/of beladen herinneringen te verwerken, vooral die welke nog steeds sterke emoties en ongewenste intrusies veroorzaken (vaak PTSS). Niettemin kan EMDR ook gunstig zijn voor een breed scala aan klachten, aandoeningen en stoornissen. Een grondige casusconceptualisatie, waarin de EMDR behandelaar de verbinding tussen eerdere traumatische gebeurtenissen en huidige problemen analyseert, vormt het vertrekpunt voor behandeling. Dit benadrukt het veelzijdige toepassingsgebied van EMDR. Hieronder staan enkele voorbeelden van indicaties waarbij EMDR effectief kan zijn:

 

- Aanpassingsstoornis (Burn-out)

- Acute stressstoornis (ASS)

- Angst en angststoornissen 

- Eet- of voedingsstoornissen

- Laag zelfbeeld of het algemeen mensbeeld

- Obsessieve-compulsieve stoornis

- Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

- Paniek en paniekstoornissen

- Rouw (gestagneerd)

- Stemmingsstoornissen (Depressie)

- Specifieke fobieën

 

Meer weten over EMDR-behandeling bij uwCONFLICT.NL? Of ben je geïnteresseerd in EMDR therapie en wil jij jouw trauma de baas worden? Neem dan contact op met uwCONFLICT.NL.Trauma gerelateerde klachten ⤵

 

 • Prikkelbaar, snel geïrriteerd, emotieregulatie-problematiek en woede(uitbarstingen),
 • Hyper-alertheid op omgeving en moeilijk tot rust kunnen komen
 • Stress door herbeleven van gebeurtenissen
 • Stress door doemdenken van gebeurtenissen
 • Angst of paniekaanvallen
 • Spanningsklachten en schrikachtigheid
 • Slaapproblemen (nachtmerries)
 • Concentratieproblemen
 • Depressie, somberheid, schaamte,
 • Isolement en schuldgevoel
 • Dromerig-, of teruggetrokken gedrag
 • Zich onbegrepen en miskend voelen
 • Onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen
 • Beperkt contact met vrienden en familie

Als de traumatisch event je blijft achtervolgen door automatische reacties op triggersdie je op de een of andere manier terugbrengen naar de traumatische ervaring(en), is er vaak sprake van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). Mensen ervaren dan langdurig psychische gevolgen van schokkend ervaringen uit het verleden. PTSS heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.

Iedereen die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt, kan last krijgen van psychische problemen. Je hoeft niet te blijven lopen met onverwerkt trauma. Mensen en hun hersenen zijn veerkrachtig, ook op hoge leeftijd. Traumaverwerking is -zeker in het geval van meervoudige, oude en complexe trauma’s- ingewikkeld en vergt tijd. Ook is het mogelijk dat mensen na afloop van de schokkende gebeurtenis belangrijke aspecten van het trauma ‘kwijt zijn’. Als er sprake van fragmentering (ook wel dissociatie) kan dat het verwerken en integreren van de traumatische ervaringen meer tijd vergen.

 

Onwerkte traumatische ervaringen blijven van invloed op je verdere sociaal-emotionele leven en verhogen het risico op het ontstaan van nieuwe trauma’s. Daarom is traumaverwerking van groot belang. Zelfs bij de meest complexe (meervoudig) of duurzame (jeugd) trauma’s is enorme verbetering en meestal volledige genezing mogelijk.

 

Wil jij niet dat jouw verleden de toekomst bepaalt? Neem dan contact op met uwCONFLICT.NL ⤵Een (psycho) trauma is meestal goed te behandelen met therapievormen die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een actieve en doelgerichte vom van psychotherapie. Samen met de therapeut breng je je probleem in kaart en ga je aan de slag. ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR) is hier een bekend voorbeeld van. EMDR is een kortdurende therapievorm waarbij de traumatische herinnering stapsgewijs wordt opgehaald. De therapeut begeleid dit proces en zorgt voor afleiding.

 

Deze combinatie (herinnering en de prikkel door handbeweging, lamp, geluid, of trilling) zorgen ervoor dat de emotionele lading wordt gereduceerd. Wanneer je een emotioneel beladen herinnering ophaalt uit het langetermijn geheugen, houd je die tijdelijk actief in het werkgeheugen. De ruimte van dit geheugen is beperkt. Als wij een herinnering ophalen terwijl we ook de prikkel aandacht geven (ogen heen en weer bewegen), dan is er geen ruimte meer om de emotionele lading te ‘bewaren’. Het is gebleken dat een opgehaalde herinnering gemakkelijk kan veranderen. De herinnering wordt vervolgens minder levendig en minder emotioneel terug opgeslagen in jouw langetermijngeheugen. Dit biedt jou de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

 

Dat EMDR werkt bij het aanpakken van trauma’s lijdt geen twijfel. Er bestaan tientallen gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten EMDR. Ook zijn enkele grote samenvattende meta-analyses gedaan door onafhankelijke onderzoekers.  Dat maakt EMDR de meest geëvalueerde aanpak op het gebied van traumaverwerking. Alles wijst erop: EMDR werkt bij PTSS, ASS, depressie, angst, paniek etc. Meer weten over EMDR-behandeling bij uwCONFLICT.NL? Of ben je geïnteresseerd in EMDR therapie en wil jij jouw trauma de baas worden? Neem dan contact op met uwCONFLICT.NL.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.