Eenzaamheid: begrijpen, (h)erkennen en overwinnen.

Gepubliceerd op 6 december 2023 om 14:11


Eenzaamheid: begrijpen, (h)erkennen en overwinnen.

Eenzaam ben je niet, je vóélt je eenzaam. Je kunt een gevoel niet zijn, je ervaart een gevoel of emotie. Woorden hebben een ontzettende kracht en wanneer we het juiste zeggen zullen we gedachten, gevoelens en gedrag neerzetten die goed passen bij de situatie. Probeer het zelf: ''ik voel mij boos'' versus ''ik bèn boos!'' Zelf met het schrijven voel ik mij gedreven om die uitroepteken erachter te knallen.
En hoewel het - zijn - en - doen - beide van voorbijgaande aard is: gevoelens zullen eerder gaan dan jij. Dit inzicht maakt het leven doorgaans een stuk aangenamer. Immers hoef niet jij als persoon te 'veranderen', maar meer je gedachtegang. En met dat je gedachtepatroon een andere toon zet, zullen je emoties en je gedrag gesynchroniseerd meezingen. 

 

Terug naar het onderwerp. Eenzaamheid: een universeel gevoel dat ons allemaal op verschillende momenten in het leven aangrijpt. Triggers verscholen in alledaagse activiteiten: een groot feest, een avondje alleen of te midden van goede vrienden. Iets in jou gedachten maakt dat jij je eenzaam voelt. Hoe dan ook, een zwaar vervelend gevoel. Maar ook ècht letterlijk zwaar, als of het je overvalt. En terwijl dit gevoel vaak, net als andere emoties, vanzelf weer verdwijnt, zijn er mensen die dit gevoel veel en lang ervaren.

 

Een blog waard.

In Nederland ervaart maar liefst 37% van de volwassenen langdurige eenzaamheid: vaak gepaard met gevoelens van gemis en teleurstelling.

Eenzaamheid: begrijpen, (h)erkennen en overwinnen. Eenzaam ben je niet, je vóélt je eenzaam. Je kunt een gevoel niet zijn, je doet en ervaart een gevoel of emotie. Woorden hebben een ontzettende kracht en wanneer we het juiste zeggen zullen we gedachten,


Wat is eenzaamheid?

 

Eenzaamheid is een gevoel van 'leegte' en onverbondenheid. Alleen zijn betekent niet per definitie eenzaamheid: het is pas eenzaamheid als het gevoel van eenzaamheid daadwerkelijk aanwezig is. Dit kan ontstaan door een tekort aan vrienden of een gebrek aan begrip, zelfs als je omringd bent door mensen de mensen waar je van houdt.

Eenzaamheid kent diverse oorzaken. Zoals veranderingen binnen relaties, het verlies van dierbaren, bepaalde levensomstandigheden, levensfasen, pesten, persoonlijke eigenschappen en psychische klachten. Bijvoorbeeld, het verlies van een relatie, het overlijden van een naaste, financiële beperkingen, of persoonlijke eigenschappen zoals gebrek aan zelfvertrouwen kunnen allemaal bijdragen aan gevoelens van eenzaamheid.

 

Impact van psychische klachten verhoogd gevoelens van eenzaamheid.

 

Mensen met psychische klachtenbeeld waaronder, angst, sombere of depressieve stemmingen hebben een verhoogd risico op gevoelens van eenzaamheid en de ervaring 'vereenzamen'. Vooral omdat deze mensen zich veelal sneller zullen terugtrekken en psychische klachten over het algemeen resulteren in belemmeringen in de sociale interacties. Maar het kan ook andersom. Gevoelens van eenzaamheid of 'vereenzamen' kan bijdragen een de ontwikkeling van psychische klachten zoals stemmings- of angststoornissen. 

Je emoties niet delen in de angst afgewezen of onbegrepen te worden.

 

De angst voor afwijzing of onbegrip kan leiden tot terughoudendheid in het delen van gevoelens, waardoor ook eenzaamheid wordt gevoed en soms zelfs bevestigd. Waarbij de cirkel rond is. Het is essentieel om deze barrières te doorbreken en openheid te creëren, door een zogenoemde 'safe space' te creëren. Dit kan een dialoog zijn waarin je dit expliciet benoemd voordat je 'm aangaat. ''Ik wil wat met je delen. Ik vind dit moeilijk, omdat ik bang ben dat je mij niet begrijpt of afwijst''. 

 

Eenzaamheid is ècht een complex en veelzijdig probleem. Bewustwording, begrip en actie kunnen helpen om dit gevoel te verminderen en te blijven overwinnen. Het delen van ervaringen en zoeken naar verbinding zijn cruciale stappen op weg naar een leven met meer begrip, steun en voldoening. Lukt je dit niet alleen? Weet dat je hulp kan vragen.



Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.