RE gedragstherapie begeleid door een RE gedragstherapeut • Bunschoten

Gepubliceerd op 10 augustus 2023 om 11:42


Als je niet in staat bent om je emotie(s) onder woorden te brengen, dan begrijp je jezelf niet goed.

En dan wordt het lastig om begrip te krijgen van anderen. Wanneer je jezelf niet goed begrijpt, doet een ander dit ook niet. Wat je misloopt? Een echte verbinding.

 

De verbinding met een ander kan namelijk niet groter zijn, dan de verbinding die je hebt met jezelf. Stel, je weet niet wat jij nodig hebt of wat jouw ideeën zijn. Dan kun je dit ook niet delen met een ander. Je emotionele vocabulaire vergroten brengt je niet alleen dichter bij jezelf, maar ook bij de mensen om je heen.

 

''In onze rationele wereld nemen we emoties gewoon niet zo serieus. Mensen willen graag geloven dat we cognitieve wezentjes zijn, die af en toe te maken hebben met dat kl*tedingetje dat 'emotie' heet. Maar ten diepste zijn we júíst emotionele wezens. Alleen hebben we emoties ondergeschikt gemaakt en leven we vooral in ons hoofd.''

 

 

- Brené Brown.

Als je niet in staat bent om je emotie(s) onder woorden te brengen, dan begrijp je jezelf niet goed. En dan wordt het lastig om begrip te krijgen van anderen. Wanneer je jezelf niet goed begrijpt, doet een ander dit ook niet. Wat je misloopt? Een echte ve


Wanneer het je lukt je emoties precies te benoemen, kun je ze beter doorvoelen en op een passende manier uiten en eventueel verwerken. Dit draagt positief bij je algehele gemoedstoestand, psychisch welzijn en dus de relatie met jezelf als wel de relatie met de ander. 
Het is slim en doordacht: je gevoel erkennen en dit delen met relevante mensen. Niet zo slim is het om je gevoel te onderdrukken of er voor te kiezen het 'niet te voelen'. 

 

Het is niet zwak om te weten wat je voelt en ervaart.
En het is sterk wanneer je dit deelt met de mensen om je heen.

Wanneer je het beestje de juiste naam weet te geven, geef je er betekenis aan. Wanneer je bijvoorbeeld zegt boos te zijn, terwijl je eigenlijk teleurgesteld bent. Zul je op ten duur boos worden. 
Taal werkt als een self-fulfilling prophecy voor onze emotionele beleving: het woord wat je geeft aan een gevoel bepaalt wàt je uiteindelijk voelt. Dat begint bij je manier van denken en je emotionele vocabulaire. Je gedachten bepalen de emoties die je voelt, niet de aanleiding tot de gedachten. Jouw gedachten. En de emoties die je voelt beïnvloeden je gedrag.

 

Mijn naam is Daphne: MfN mediator, RE gedragstherapeut en Psychosociaal Life Coach. Ik faciliteer mediation en coaching. Indien nodig, met 1:1 psychotherapie: gericht op emotieve- persoonlijke ontwikkeling en het opruimen van belemmerende blokkades in de relatie met jezelf of in de relatie met een ander. Ik werk met platonische en niet-platonische relaties.

 

De vorm van mediation en coaching is vooral gebaseerd op rationele emotieve gedragstherapie (RET), deze cognitieve gedragstherapie (CGT) is een uitermate geschikte vorm van psychotherapie voor middelmatige tot complexe (psychische) (traumatische) problematieken.

 

Weet je het even niet meer? Ik kan mij voorstellen dat je mij zou willen spreken over jouw specifieke kwestie, neem contact op voor een gratis en vrijblijvend telefonisch adviesconsult.

Met RET heb je de tools in handen om je gedachten positief te beïnvloeden.

 

 

Je kunt ze bijsturen naar effectieve en rationele overtuigingen. Gedachten die leiden naar een gevoel wat past bij de situatie en gedrag wat positief bijdraagt aan de hele situatie.
Gezond leren denken is meer dan alleen een 'quick fix' voor wanneer het misgaat. RET betekent in deze context: Rationeel Emotieve gedrags- Therapie, het is één van de oudste vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze psychotherapie stelt:

 

 

Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf

RET stelt dat gezonde mensen, waar mogelijk, zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gedachten, gevoelens en gedrag. Het lijden schrijf je in de basis niet toe aan iets of iemand anders, uitzonderingen daargelaten. Sta even stil bij de gedachten die je triggeren, hoe komt dit?

 

Hoge frustratietolerantie

RET stelt dat er slechts twee soorten problemen bestaan; problemen die je kunt oplossen en problemen die je niet kunt oplossen. Wanneer problemen niet oplosbaar zijn, dan heb je de verantwoordelijkheid het te accepteren. Wanneer je het onveranderlijke niet accepteert, ben je in strijd met de realiteit. En de realiteit wint. Altijd.

 

Realistische verwachtingen

Als jouw verwachtingen en de realiteit van wat er redelijkerwijs mogelijk is niet overeenkomen, dan zul je vaak teleurgesteld zijn. RET stelt dat we nu eenmaal niet alles krijgen wat we willen en dat het onmogelijk is om alle pijnlijke ervaringen in het leven te vermijden. Iets willen dat onmogelijk is, is een grote bron van frustratie die niet opgelost kan worden. Acceptatie dus.

Risico's nemen

Het leven is niet zonder risico's. En wie voor levensgeluk wil gaan, zal een bepaalde hoeveelheid gecalculeerde risico 'moeten' durven nemen. Het heeft namelijk niet zo veel nut om je hele leven naast de zijlijn te staan om alle mogelijke gevaren te vermijden. 

 

Zelfacceptatie

Dit is misschien wel het belangrijkste inzicht van de mens. Onvoorwaardelijke zelfacceptatie betekent dat je als het ware 'ja' zegt tegen jezelf. Je kunt geen voorwaarden stellen aan het accepteren van jezelf, je bent wie je bent. Het is altijd goed genoeg, je menselijke waardigheid is een absoluut gegeven.

 

Interesse

Interesse is de motor achter onze interactie met de wereld. Interesseer jij je bijna nergens voor, dan zul je een behoorlijk teruggetrokken leven leiden; een bestaan wat relatief leeg is. Over het algemeen ervaren mensen die het leven aangaan en interesses hebben die buiten henzelf liggen, méér levensgeluk. Betrokkenheid, creatieve belangstelling en nieuwe levenservaringen maken de beleving van het leven mooier. Mensen die regelmatig het onbekende opzoeken, verminderen hun angst voor dat onbekende en kunnen beter realistische inschattingen maken over het leven.

Niets is zeker

Niets in het leven is helemaal zeker. Althans, bijna niets. In plaats van absolute zekerheid te eisen, wat onmogelijk is, kunnen we beter leren om vaardig te worden in het berekenen van kansen. Het leven daadwerkelijk aangaan betekent dus per definitie dat we risico's zullen moeten nemen.

 

Flexibel denken en handelen

Mensen die flexibel denken hebben minder vooroordelen en doen veel minder uitspraken over hoe zijzelf, anderen of de wereld 'zou moeten zijn'.

 

 

Als iemand een zin gebruikt met de volgende woorden, mag je alert zijn:

 

 

''Dat zou toch eigenlijk niet mogen gebeuren?''

 ''Andere mensen zouden aardiger moeten zijn.''

 ''Ik ben niet goed genoeg, ik zou beter moeten zijn.''

''Het is niet eerlijk dat er vervelende dingen gebeuren in het leven, dat zou anders moeten zijn.''

 

Deze zijn in absolute strijd met de realiteit. Door te zeggen ''Het zou zo moeten zijn'', sluit je iedere mogelijkheid uit om je aan te passen aan de situatie. Je besluit van tevoren al dat de dingen anders moeten zijn en kijkt niet naar wat nog mogelijk is. Hierdoor kun je ook in een slachtofferrol terecht komen.

 

 

''Ik merkte dat cliënten er, door mij zo genoemde, irrationele opvattingen op nahielden waardoor ze emotionele problemen en gedragsproblemen bij zichzelf creëerden.'' - Albert Ellis

 

 

 

Coaching met cognitieve gedragstherapie (RET) is een serieus traject begeleid door een gespecialiseerde RE gedragstherapeut, waarbij we in een veilige omgeving je gedachten gaan onderzoeken. Mijn praktijk biedt alle privacy die wij nodig hebben voor deze intensieve psychotherapie.
Zelfstandige gedragsoefeningen zijn een must voor een duurzaam resultaat.Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.