Gezinstherapie op locatie regio Bunschoten en Amersfoort.

Gepubliceerd op 18 april 2023 om 16:33


Gezinstherapie: hoe werkt dat? 

Gezinstherapie is een vorm van psychologische begeleiding. De gezinsbegeleider werkt vaak met één of meer vormen van (psycho)therapie. Het doel van gezinstherapie richt zich op het verbeteren van de relatie en communicatie tussen gezinsleden. Een stukje conflictoplossing, ouderbegeleiding en kinderbegeleiding. 

Iedereen wil wel een 'goed functionerende' gezinssituatie en een gezonde gezinsdynamiek. De begeleider betrekt alle gezinsleden die in staat én bereid zijn bij de therapie. Het helpt gezinnen om de sterke verbindingen te verbeteren en te behouden, stressvolle situaties te doorkomen en conflict oplossende vaardigheden te ontwikkelen. Zaken die je lang na de therapiesessies inzet, ter waarborging van een harmonieuze gezinssituatie.

Lees even verder voor meer informatie over gezinstherapie.Hoe werkt gezinstherapie?

 

Bij gezinstherapie pakken we de (communicatie)problemen, (interactie)patronen en conflicten aan. Tijdens de 1:1, 1:2 en groepstherapie begeleidt de gezinstherapeut de gezinsleden om elkaar beter te begrijpen. En om goed te snappen hoe elkaars gedrag in rechtstreeks verband staat met andere leden van het gezin. De gezinsleden leren hoe het denken en doen, oorzaak en gevolg is. 1:1 sessies, sessies met de ouders of opvoeders, sessies met het kind en sessies met conflictpartijen zijn onderdeel van de therapie. Een aantal belangrijke punten van gezinstherapie zijn:

 

  • Systeembenadering: de gezinstherapeut bekijkt het gezin ook als een systeem waarin de systeemleden onderling verbonden zijn en invloed hebben op elkaar. Veranderingen aangaande één systeemlid kunnen gevolgen hebben voor het hele familiesysteem
  • Open constructieve, geweldloze en verbindende communicatie: de gezinstherapeut moedigt open, opbouwende en oprechte communicatie aan tussen de gezinsleden om misverstanden en conflicten te verminderen en te voorkomen 
  • Conflicthantering: gezinstherapie helpt gezinsleden bij het ontwikkelen van conflict oplossende vaardigheden om conflicten en lastige kwesties effectief aan te pakken
  • Rollen: de therapeut helpt gezinsleden bij het identificeren van hun rollen: verantwoordelijkheden, 'plichten' en rechten binnen het gezin. Ook het stellen en bewaken van gezonde grenzen is een belangrijk aspect
  • Emotionele ondersteuning: gezinstherapie biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin gezinsleden hun emoties kunnen uiten zonder veroordeling of afwijzing. Alles is op basis van vertrouwen, in een sfeer van wederzijds respect
  • Gedragsverandering: de gezinstherapeut kan huiswerk en uitdaagtechnieken voorstellen om ongezonde of destructieve gedragspatronen te veranderen en te vervangen door effectieve alternatieven

 

Psychologische begeleiding kan lang en kort duren. De maatwerk trajecten variëren in intensiteit, afhankelijk van de behoeften en doelen binnen het gezin. Gezinstherapie staat op zichzelf en wordt vaak gecombineerd met individuele begeleiding.Wordt gezinstherapie vergoed?

 

Gezinstherapie of gezinsCoaching kan worden vergoed door je werkgever, lees hier hoe!
Gezinstherapie wordt in het beginsel en in de basis enkel vergoed door de zorgverzekering als de begeleiding wordt aangeboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Gezinstherapie moet dan een onderdeel vormen van een multidisciplinaire behandeling, waarbij de gezinsproblemen de behandeling van de aandoening hinderen. Wanneer de gezinstherapie geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinaire behandeling, dan wordt deze helaas niet vergoed.

Er zijn echter een aantal zorgverzekeraars die de therapie of coaching wel dekken vanuit de aanvullende verzekering. De therapeut moet dan aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie en erkend zijn. Dat lees je hier.

Indien de gezinstherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugdzorg, is het aan de gemeente waarin je woont om te bepalen over de vergoeding.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.